Cena je za využití celé chaty (4 osoby)

Hlavní sezóna červenec, srpen

1850 Kč objekt/noc + spotřeba el.energie

Mimo sezóna

1300 Kč objekt/noc + spotřeba el.energie

V období květen, červen, červenec, srpen  a září je možné rezervovat pouze týdenní pobyt. V ostatních měsících je kratší pobyt možný dle aktuální obsazenosti.

Pobyt je rezervován úhradou zálohy 20%, doplatek probíhá při příjezdu v hotovosti nebo bezhotovostním převodem.

Reklamační řád:

Vážení hosté,

děkujeme za výběr naší chaty pro váš pobyt. Naší prioritou je vaše spokojenost a zážitek z pobytu, a proto klade velký důraz na kvalitu a standardy poskytovaných služeb. Pro případ, že se setkáte s jakoukoliv situací, která by nesplňovala vaše očekávání nebo dohodnuté podmínky, jsme pro vás připravili následující reklamační řád.

 1. Obecná ustanovení
  • Reklamační řád určuje pravidla pro uplatnění reklamací týkajících se služeb poskytovaných v rámci vašeho pobytu.
  • Hosté mají právo uplatnit reklamaci v případě, že poskytované služby neodpovídají smluvené kvalitě nebo standardům.
 2. Kdy je možné reklamaci uplatnit
  • Reklamace je možné uplatnit v případě zjištěných nedostatků služeb, které jsou v přímém rozporu s dohodnutými podmínkami pobytu.
  • Je nutné uplatnit reklamaci okamžitě po zjištění nedostatku, aby bylo možné situaci řešit bez zbytečných průtahů.
  • Reklamace musí být podána písemně s uvedením všech relevantních informací, které mohou přispět k rychlému a efektivnímu vyřešení situace.
 3. Vyloučení z důvodů pro reklamaci
  • Reklamace se nevztahuje na situace a okolnosti, které nejsou v přímé kontrole poskytovatele služeb, jako jsou povětrnostní podmínky a specifika přírodního prostředí v oblasti chaty. Tyto faktory jsou považovány za běžnou součást pobytu a nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.
 4. Postup při uplatnění reklamace
  • Po obdržení reklamace provede poskytovatel služeb šetření, aby zjistil oprávněnost reklamace.
  • V případě uznání reklamace poskytovatel zajistí nápravu, která může zahrnovat opravu, poskytnutí alternativní služby, slevu, nebo jiné vhodné řešení dohodnuté s hostem.
  • O výsledku šetření a způsobu řešení reklamace bude host informován do 30 dnů od podání reklamace.
 5. Závěrečná ustanovení
  • Tento reklamační řád je nedílnou součástí podmínek pro pobyt v naší chatě a je závazný pro obě strany.
  • Veškeré spory vyplývající z uplatnění tohoto reklamačního řádu budou řešeny s důrazem na smírné vyřešení ve prospěch obou stran. V případě, že k dohodě nedojde, bude rozhodčím orgánem příslušný soud dle místa poskytování služeb.

Doufáme, že váš pobyt bude bezproblémový a plný příjemných zážitků. Přesto chceme zajistit, že v případě jakýchkoli nesrovnalostí budete mít jasný postup, jak své nároky uplatnit a vyřešit k vaší spokojenosti.

Martin a Stanislava Vavřinovi